261. İstismar

.


istismar: birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme.

Eğitimde istismar
Dinde istismar
Fabrikada, tarlada, şantiyede istismar
Madende istismar
Tershanede istismar
Büroda istismar
Adliyede istismar
Karakolda istismar 

Hâl bu iken sokakta istismar 

ama 

Çocuklara hiç olmadı bu istismar!

.


260. 301

.

301 parça yazıyı iki yılda yazamadım. 301 insan bir seferde nasıl öldü ?

.


256. Aşk

.

Önce aşk vardı. 

Bir bedenden diğerine ruh akışı halinde. Koşarak, bilinmeyenin güzelliğine doğru. 

Verilen sözlerle kutsal gecenin tarihi şafağında ölümsüz. 

Aşk!


.

255. Bahar

.

Baharın soluğu ömürden kısa. 

.254. Açlık

.

Onlar, sana bana yetenle doymazlar. 

.

Amasya'da 220 madenci, çalıştıkları maden işletmesinin el değiştirmesi sonucu kapatılma kararına - ekmeklerinin ellerinden alınmasına - karşı açlık grevinde. 

253. Barış

.

Dertleri tasaları bekletme kızım. Duvarı nem insanı gam yıkar diye eskiler boşuna söylememiş. Sonda konuşunca sonda konuştun derler. Aldırmazlar. Hukukunu anlatacaksın aydınlatmak için. Sırtını gerçeğin kirişlerine dayamışsan dağılmazsın. Dağıtsalar da gülümsersin doğanın çarkına. Bu savaş bir nefes alıp verişte bitecek. Barışı çocuklarla yapacaksın. 

.

252. İnsanım

.

Benim İnsanım. İnsanım Benim. Kurulu tüfek gibi patlamaya hazır, kış uykusunda. Benim İnsanım. O alınganlık abidesi. O yüzünün yorgunluğunu utancıyla gizleyen. Sen, en güzel sen çalıştın yüzyıllar boyu. Şimdi kamerayı döndürdük. Film bitti diyorsun. 


.