293. Asistan

.

Bugünkü konumuz asistan hekimlerin meslekten nasıl soğutulduğu üzerine. Hekimlerin psikolojisi, heyecanı, tutkusu nasıl öldürülür? Hasta ve hasta yakınlarına duyarsızlıkla yaklaşması nasıl sağlanır?

Türk Tabipler Birliği'nin ülke genelinde 515 asistan hekimin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre asistanlığı bittiğinde eğitim kurumundan donanımlı bir uzman hekim olarak mezun olacağını düşünenlerin oranı % 32. Kalan % 68 doktorluğu döneminde hastalar üzerinde deneme yanılma ile tecrübe kazanacak gibi görünüyor.

Asistanların % 53'ü gün aşırı nöbet tuttuklarını belirtmiş. Neredeyse hepsi bunun yasadışı bir uygulama olduğunu bilmesine rağmen şikayet ettiklerinde Mobbing'e maruz kaldıklarını söyleyenlerin oranı % 93. Şiddet, hasta ve hasta yakınlarından önce bizzat sistemin kendisi tarafından uygulanıyor. 

Asistanların %81'i sağlıksız koşullarda çalıştıklarını söylüyor. Bu başlık çok önemli. Bir sağlık çalışanının, insanların iyileştiği şifa bulduğu yerler olan hastanelerden sağlık ocaklarından bahsediyoruz. Sağlıksız koşullara düşük ücretler ve angarya işler ekleniyor.

Anketin özeti %98 oranında nitelikli uzmanlık eğitimi alınmaması. Hal böyleyken doktorluk mesleği ile sağlık sistemi reçetelere ilaç yazmak ve her önüne gelene neşter vurmaktan öte gidemiyor.

.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder